Fakta

I många år har Vegebom Veterinaire som är mild antiseptisk och mjukgörande använts av mjölkbönder i Frankrike bland annat i förebyggande syfte mot olika typer av juverproblem. Brukarna uppskattar de låga kostnader som är förbundet med att använda salvan, jämfört med höga veterinärkostnader, samt bortkastad mjölk.

Vegebom Veterinaire är ett noggrant utprövat preparat som består av naturliga plantextrakt blandat i en oljebaserat gelé. Endast ingredienser som tillfredsställer europeiska pharmaceutical codex används.

Är producerad under pharmaseptisk kontroll Good Manufactoring Practice. Kan användas tillsammans med andra produkter t.ex.medel för desinficering av spenor. Inga antibiotika eller sulfamider ingår.

Herman

Islandshästhingsten Hermann behandlades sommaren 2002 med ett på marknaden vanligt förekommande preparat mot knott.

Dagen efter behandlingen med medlet , som doserades efter tillverkarens anvisningar, såg Hermann ut som på bilderna som är daterade den 17/7-2002 (bilden högst upp). Han hade stora vätskande sår överallt,-det var en fasansfull syn. Förmodligen en allergisk reaktion på antiknottmedlet som ju är mycket giftigt enl. varningstexten.

Vi rengjorde alla sår och startade omedlbart att smörja såren med Vegebom. Bilderna talar ju sitt tydliga språk. Efter ca 5 dagars behandling hade alla sår läkts och nya hår hade börjat växa ut igen.